Färjtransporter

Vi erbjuder färjtransporter och tjänster i skärgården med vår arbetsfärja m/s LINA.

Vi levererar bl.a.

  • byggmaterial
  • ved
  • sand
  • krossgrus
  • mylla

Vi hyr ut avfallsflak i skärgården och sköter tömningen av dessa. Vi tömmer dessutom slambrunnar i skärgården.

Arbetsfärjan använder vi också då vi gör monterings- och reparationsarbeten på bryggor, granskningar av kedjor, bojutsättningar
samt när vi utför muddringsarbeten.

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är skärgårdsområdet från Helsingfors till Hangö, med Barösunds skärgård som utgångspunkt.

IMG_2333
IMG_2732
IMG_2336