Jordbruksentreprenad

Vi kan erbjuda åt jordbrukare olika tjänster:

 • Krossning av gröngödslingsvallar, trädor och andra växtmassor. Även slåtter av väg- och åkerkanter.
 • Plöjning
 • En 200hk traktor som dragare
 • Borttagning av energiträd vid åkerkanter och väggrenar med grävmaskin och giljotingrip. Också transport av riset vid behov.
 • Lavettransport med trafiktraktor (lavettens bärförmåga 24t)
  • T.ex. grävmaskiner, skogsmaskiner, traktorer samt andra tunga maskiner och apparater
 • Dikning (både små och stora)
 • Grävningsarbeten i samband med täckdikning
 • Grävning av husgrunder
 • Byggande och reparerande av åker- och skogsvägar
 • Flyttning och transport av jordmaterial

Vårt verksamhetsområde är Västnyland, men vi rör oss också längre bort om arbetsobjektet är tillräckligt stort eller om många objekt kan utföras på samma gång.

IMG_2333
IMG_2732
IMG_2336