Fastighetsskötsel

Vi erbjuder bland annat:

  • Snöplogning (området Ingå-Raseborg)
  • Underhåll av vägar (grusning, sladdning, slyröjning osv.)
  • Fällning av problemträd
  • Tomthuggningar, uppröjning av skogsområden till rekreationsytor
  • Flisning med traktordriven flistugg
  • Bryggunderhåll (vikter, kedjor, bojar mm.)

Vi utför också snöskottning/snöfällning från tak eller dylika småarbeten.

 

IMG_2333
IMG_2732
IMG_2336