Den bästa servicen på fastlandet och i skärgården
Kolla in våra referenser

Färjtransport enligt ditt behov

Vi erbjuder färjtransporter i västra Nylands kustområde både till fastighetsägare och till byggnadsföretag som har entreprenader i skärgården. Vi levererar bl.a. byggnadsmaterial, arbetsmaskiner, avfallsflak och bryggor enligt överenskommen tidpunkt direkt till arbetsplatsen. Från oss kan man också beställa på samma gång, byte av bryggkättingar, utsättning av bojar samt andra bryggarbeten.

Vad kostar en färjtransport?

Färjtransporterna debiteras enligt timåtgång. Vi har inga regelbundna ruttköror. Vi försöker planera transporter och tidtabeller så att vi kan sköta flera transporter samtidigt så att kostnaderna hålls rimliga. Färjans hemhamn finns i Barösund, Ingå.

Vi utför färjtransporter i hela västra Nylands kustområde, såsom i Ingå, Raseborg och i Kyrkslätt. Vi betjänar både stuggäster och andra fastighetsägare i skärgården samt byggnadsfirmor som jobbar i skärgården.

Från oss får man också andra tjänster samtidigt

Då man bygger i skärgården krävs både noggrann planering av arbete och tid. Förutom färjtransport får man också andra tjänster av oss samtidigt, som underlättar kundens byggnadsarbeten.

Vi utför med lång erfarenhet till exempel landtagningsplatser, sandstränder, muddringar samt olika brygglösningar. Förutom detta sköter vi t.ex. grävning för husgrund och avloppssystem. Tag kontakt med oss så kan vi erbjuda transporterna och övriga arbetena som en helhet!

Våra tjänster

 • Transport av byggnadsmaterial, arbetsmaskiner, bryggor, krossgrus mm. i skärgården
 • Transport av avfallsflak (leverans och tömning)
 • Hämtning av annat skrot (t.ex. metallskrot)
 • Mottagning och förvaring av olika byggnadsmaterial före färjtransport
 • Montering och reparering av bryggor
 • Jordbyggnads-, avlopps- och strandarbeten
 • Tömning av avloppstankar i skärgården

Förvaringstjänst

Vi kan också ta emot och förvara kunders material som skall transporteras med färjan, såsom hushållsmaskiner, byggnadsmaterial etc. När en transport är beställd och bekräftad kan man beställa material direkt till vårt verksamhetsställe där materialet tas emot och förvaras så länge det behövs. Efter detta transporterar vi materialet enligt överenskommen leveranstidpunkt.

Materialen skall vara lastade på lastpallar så att hanteringen av varorna blir så effektiv och säker som möjligt. Sådant man måste lasta för hand höjer kostnader och ökar även risken för skador. Vi kan samla och lagra material från olika leverantörer och sedan transportera en större mängd material på samma gång, så att färjtransporten blir så kostnadseffektiv som möjligt.

Information om färjan

Vår färja för skärgårdstransporter är 5,5 m bred och 15 m lång och har en lastförmåga på ca 30t. Den är utrustad med en kran som kan lyfta ca 1000kg ca 10m från strandlinjen uppåt. Ifall byggnadsmaterialet behöver fås längre upp på holmen, t.ex. brevid byggnadsplatsen så har vi även utrustning för det. Tag kontakt med oss och berätta mera om din plats. Vi sköter om transporterna i skärgården enligt var och ens behov.

Så här beställer du färjtransport eller förvaring

Om du söker pålitlig färjtransport, tag kontakt med oss genom att ringa, skicka e-post eller med formuläret nedan. Berätta koordinaterna åt oss, fastighetens plats t.ex. med hjälp av Google Maps karttjänsten. Om du söker efter färjtransport för t.ex. byggnadsmaterial, berätta vad för material det är frågar om och hur mycket. Berätta också om någon annan av våra tjänster intresserar dig så gör vi en offert. Vi tar kontakt med dig så fort som möjligt!

Be om en offert för färjtransport

  Jag godkänner att mina kontaktuppgifter får bli i J-E Holmberg Oy Abs kundregister, läs mer om vår dataskyddspolicy»

  Du kan bifoga en eller flera bilder av objektet eller en skärmdump av kartan där objektet är markerat:
  Muddring, jord- eller vattenbyggnad, transporter eller en större helhet?

  Kontakta oss så kan vi fundera hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag.

  Kontakta oss

  Luottoluokitus logo

  J-E Holmberg Oy Ab
  Espingsvägen 77a
  10270 Barösund, FINLAND

  Copyright © 2024 J-E Holmberg Oy Ab

  Kontakta oss