Den bästa servicen på fastlandet och i skärgården
Kolla in våra referenser

En fast brygga enligt ditt behov

Beställ av oss en fast brygga, som passar just ditt behov. Vi gör ett avgiftsfritt karteringsbesök och gör en offert enligt din budget och behov. J-E Holmberg är en pålitlig aktör i området västra Nyland. Byggande av en fast brygga görs med yrkesskunnighet och med bra pris-kvalitetsförhållande.

Vi utför kvalitativa brygghelheter som passar just ditt behov, enligt nyckel i handen-konceptet. Vi har ett brett urval med alternativ på brygglösningar som passar till olika platser och förhållanden. Vi samarbetar med bl.a. Suomen Laiturikauppa Oy.

En fast brygga kan förverkligas med

 • Konstruktion av trä- eller stålpålar
 • Flytande pontondelar
 • Fyllda bryggkistor
 • Impregnerad träbeklädnad
 • Vinylspontkant
 • Sten- eller betongfyllnad
 • Tilläggsutrustning (simstege mm.)

Kostnader för en fast bryggkonstruktion

En fast bryggas pris påverkas av bland annat bryggans storlek samt var platsen är. En simpel 2 x 4 meters fast bryggas pris monterad är från 5000€ (inkl.moms) uppåt.

I flera fall har man samtidigt med byggandet av en fast brygga även muddrat eller gjort en sandstrand. Dessa åtgärder höjer helhetspriset. En slutlig kostnadsuppskattning fås efter att vi besökt platsen och hittat bästa passande lösning. Från oss får man också flytande bryggor och andra skräddarsydda lösningar.

Förverkligande av en fast brygga

Vi gör ett karteringsbesök så att vi noggrant ser platsen och får oss en uppfattning av kundens behov och önskningar. Vi vill få en helhetsuppfattning till vilket ändamål bryggan kommer till så att vi kan planera rätt brygglösning.

Byggande av en fast brygga kan ta ca en vecka om platsen är bra och inte kräver tilläggsarbeten. Om man bygger en större brygga eller om stranden skall t.ex. muddras, så då är byggtiden längre. Detta är bra att ta i beaktande då man börjar planera att bygga en större fast brygga.

Man bör komma ihåg att en bra planering är redan hälften av arbetet! Det är bra att vara tidigt igång och ta kontakt med oss så kan vi komma till platsen och göra en kartering.

Beställning av en brygga

En fast brygga är menad att bli en fast del av stranden, så det bör göras noggrant. J-E Holmberg genomför alla brygglösningar med erfarenhet och yrkeskunnighet. Vi utför även muddringsarbeten och alla andra vattenbyggnadsarbeten.

Man bör komma ihåg att om en fast brygga kräver muddring så kan det bara utföras från början av september till slutet av april. Det betyder att en brygga kan kanske inte byggas med kort förvarning. Därför bör man vara i god tid igång!

Så här beställer du en fast brygga

 • Ring, tag kontakt per e-post eller fyll i formuläret nedan
 • Berätta noggrant var platsen är (bifoga kartlänk)
 • Beskriv dina önskemål och behov
 • Lämna dina kontaktuppgifter så att vi får tag i dig
 • Vi kommer på ett kostnadsfritt karteringsbesök inom några veckor
 • Vi gör en offert/kostnadsberäkning
 • Vi bygger den fasta bryggan enligt ert behov

Beställ en fast brygga via J-E Holmberg. Vårt verksamhetsområde är västra Nyland, dvs Hangö, Ingå, Högfors, Vichtis, Lojo, Raseborg, Kyrkslätt, Esbo och Sjundeå och hela västra Nylands skärgård. Från oss får man byggande av en fast brygga och strandarbeten om du vill enligt nyckel-i-handen principen. Tag kontakt och be om en offert!

Vi garanterar en pålitlig och yrkeskunnig service. Vi lyssnar alltid på kundens önskemål och följer myndigheternas bestämmelser. Tag kontakt! Ring eller skicka e-post åt oss så kommer vi och se på plats.

Be om en offert för en fast brygga

Be om en offert så kommer vi och tittar på plats.

  Jag godkänner att mina kontaktuppgifter får bli i J-E Holmberg Oy Abs kundregister, läs mer om vår dataskyddspolicy»  Du kan bifoga en eller flera bilder av objektet eller en skärmdump av kartan där objektet är markerat:  Muddring, jord- eller vattenbyggnad, transporter eller en större helhet?

  Kontakta oss så kan vi fundera hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag.

  Kontakta oss

  Luottoluokitus logo

  J-E Holmberg Oy Ab
  Espingsvägen 77a
  10270 Barösund, FINLAND

  Copyright © 2024 J-E Holmberg Oy Ab

  Kontakta oss