Jordbyggnadstjänster

Vi erbjuder fullständig service inom jordbyggnad i Västnyland. Vi har kunskap, erfarenhet och utrustning för att göra både små och stora markbyggnadsarbeten både i skärgården och på fastlandet.

 • Byggande av väg
 • Husgrunders gräv- och fyllnadsarbeten
 • Hela grunder tillsammans med samarbetspartners
 • Gräv- och installationsarbeten av vatten och avlopp
 • Avloppsvattenplanering
 • Dräneringar och regnvattenrörsmonteringar
 • Installation av elkablar
 • Landskapsarbeten, stenmurar, stenläggningar, gräsmattor
 • Tomthuggningar

Vi utför möjliga sprängningsarbeten tillsammans med samarbetspartners. Debiteringen går enligt verkställda timmar och levererade material eller enligt ett fast entreprenadpris.

Vi levererar också följande material:

 • Dränerings-, regnvatten-, avlopps- och tryckrör
 • Avloppsvattentankar och reningsverk
 • Krossgrus, mylla och sand
 • Fiberduk
 • Isoleringsmaterial och sockelplast

Vi levererar dessutom avfallsflak och sköter tömningen av dessa.

IMG_2333
IMG_2732
IMG_2336