Muddringar

Vi har kunnande, erfarenhet och utrustning för såväl små som stora muddringar. Vi utför muddringar längs stränder och insjöar med hjälp av olika typer av maskiner. bl.a. grävning från färja eller med flytande pontongrävmaskin. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Västnyland.

Alla platser är olika och därför är en noggrann planering av en muddring viktig. Muddring är ett projekt som lönar sig att planera i god tid före utförande.
Vi sköter också om själva planeringen för en muddring och kan göra för kundens del anmälan/lovansökan samt sköta om myndighetskontakter.

För alla muddringar skall det göras en anmälan till NTM-centralen senast 30 dygn före arbetet påbörjas. En större muddring (till exempel om muddringsmassorna överstiger 500m3 eller om strandlinjen behöver ändras) kräver lov från Regionförvaltningsverket och möjligen också från kommunen.

 Läs mera om muddring.

Läs mera från  NTM-centralens anvisningar.

IMG_2333
IMG_2732
IMG_2336